top of page

Culturele
ANBI

Uw gift of donatie voor KOHA van de belasting aftrekken? 

Dat kan onder bepaalde voorwaarden. Stichting KOHA,  die het festival Klassiek op het Amstelveld organiseert, is een zogenaamde culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Het feit dat onze stichting een culturele ANBI is, geeft extra aftrekmogelijkheden. Er zijn twee soorten giften: een gewone (eenmalige) gift en een periodieke gift gedurende minimaal vijf jaar. De aftrekmogelijkheden bij een periodieke gift zijn gunstiger dan bij een gewone gift.

Gewone gift aan onze stichting

Bij een gewone gift geldt een drempelbedrag en een maximum:

  1. Het drempelbedrag is 1% van het drempelinkomen [1], met een minimum van €60. Wat meer is betaald aan giften boven het drempelbedrag mag worden afgetrokken.

  2. Het maximum bedrag dat mag worden afgetrokken is 10% van het drempelinkomen.
     

Omdat wij een culturele ANBI zijn, mag een gift aan onze stichting bij het berekenen van de aftrek verhoogd worden met 25%. Dus als u €100 doneert, mag u €125 aftrekken. Per jaar is de verhoging maximaal €1.250. Deze bovengrens bereikt u bij een gift van €5.000; u mag dan €6.250 aftrekken. Geeft u meer, bijvoorbeeld €10.000, dan is de aftrek €10.000 + €1.250 = €11.250.

Periodieke gift aan onze stichting

 

Als u onze stichting gedurende minimaal vijf jaar wilt steunen, dan is een periodieke gift veel gunstiger. U hoeft daarvoor sinds kort geen notariële acte meer op te laten maken, maar kunt volstaan met een schriftelijke overeenkomst met onze stichting.
 

Net als bij een gewone gift mag uw periodieke gift verhoogd worden met 25%; ook bij een periodieke gift geldt hiervoor een bovengrens van €1.250. Deze bovengrens is bereikt bij een gift van €5.000 per jaar.
 

Bij een periodieke gift geldt bij de belastingaftrek géén drempel en géén maximumaftrekbedrag. Wel geldt voor de verhoging nog steeds een maximumbedrag van € 1.250.
 

Rekenvoorbeeld 1
 

Inkomen             Bedrag                Uw kosten belast met        gift
 

42%                        €160                 €160 – (42% van €200) = €76 p.j. (48% van donatie)
 

52%                        €160                 €160 – (52% van €200) = €56 p.j. (35% van donatie)
 

Het rekenvoorbeeld geldt voor een periodieke gift. Bij een gewone (eenmalige) gift zijn uw werkelijke kosten mede afhankelijk van de 1%-drempel en het 10%-maximum!


Rekenvoorbeeld 2
 

Inkomen             Bedrag                Uw kosten belast met                   gift
 

42%                      €6.000               €6.000 ­- (42% van €7.250*) = €2.955 p.j. (49% van donatie)
 

52%                      €6.000               €6.000 – (52% van €7.250) = €2.230 p.j. (37% van donatie)
 

*Het aftrekbare bedrag is €6.000 + €1.250 (bovengrens) = €7.250 en niet €6.000 + €1.500= €7.500.
 

Het rekenvoorbeeld geldt voor een periodieke gift. Bij een gewone (eenmalige) gift zijn uw werkelijke kosten mede afhankelijk van de 1%-drempel en het 10%-maximum.


Meer informatie
 

Meer informatie over het aftrekken van giften bij belastingaangifte vindt u op de website van de belastingdienst.
 

U kunt er, gezien de extra mogelijkheden voor belastingaftrek bij een gift aan een culturele ANBI, natuurlijk ook voor kiezen om het bedrag van uw gift te verhogen.
 

Als u gedurende minimaal 5 jaar onze stichting steunt, kunt u uw gift vastleggen via het formulier “Overeenkomst, periodieke gift in geld” van de Belastingdienst. Er is geen notariële akte meer voor nodig. Het formulier bestaat uit twee delen: een “exemplaar voor de schenker” en een “exemplaar voor de ontvanger”. Na invulling stuurt u beide delen van het formulier naar Stichting KOHA (Amstelveld 1, 1017 JD Amsterdam). Wij zorgen er voor dat aan het formulier een transactienummer wordt toegekend. Ook zorgen wij voor invulling van het RSIN (fiscaal nummer) en voor ondertekening namens de instelling. Daarna sturen wij u het “exemplaar voor de schenker“ retour. Bewaart u dit formulier goed in uw administratie. Stichting KOHA bewaart het “exemplaar voor de ontvanger” in de eigen administratie. Op de website van de belastingdienst treft u ook aan het formulier “Overeenkomst, periodieke gift in natura”.
 

[1] Het drempelinkomen is het totaal van uw inkomsten en aftrekposten van box 1, 2 en 3, maar zonder persoonsgebonden aftrek.

bottom of page