top of page

Cultural Governance 
ALGEMENE VOORWAARDEN
 

KOHA ondersteunt een eerlijke vergoeding voor musici en handelt conform de Fair Practice Code

De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden:

 

- solidariteit
- diversiteit

- vertrouwen

- duurzaamheid

- transparantie

De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt.

 

  • KOHA betaalt alle opdrachtnemers op dit moment een eerlijke vergoeding en de afspraken zijn vastgelegd

  • KOHA maakt duidelijke afspraken wanneer het gaat om auteursrecht van een ander of eigen werk 

  • KOHA neemt maatregelen om onder veilige en gezonde omstandigheden te kunnen werken

  • KOHA stelt transparante financiële verantwoordingen op en delen deze met direct betrokkenen

  • KOHA geeft ruimte om meer te doen ter bevordering van diversiteit en inclusiviteit

  • KOHA past de Code Cultural Governance actief toe
     

De stichting hanteert de Code Cultural Governance.

Het bestuur past de principes en aanbevelingen van de Governance Code Cultuur 2019 toe.

De organisatie is notarieel bezig met het opzetten van een Raad van Toezicht model. Dit zal op korte termijn worden gerealiseerd. Hierbij wordt tevens de naam Stichting Musica Omnia Vincit gewijzigd in Stichting KOHA.

Een stichting met een raad-van-toezichtmodel heeft een bestuur én een raad van toezicht. De raad van toezicht is de werkgever van het bestuur, en het bestuur is de werkgever van de rest van de organisatie.

 

Wat doet het bestuur?
 

Het bestuur geeft leiding aan de stichting en bestaat uit één of meerdere directeur-bestuurders. De directeur-bestuurder is in dienst van de stichting en wordt door de stichting betaald. Het bestuur is eindverantwoordelijk voor de stichting en haar beleid, ook als er maar één directeur-bestuurder is. De directeur-bestuurder gaat over het artistiek en zakelijk beleid, risicobeheersing en alle medewerkers. Vaak wordt hij of zij daarom ondersteund door personeel, voor bijvoorbeeld personeelsbeleid en financiën. Ook bij ondersteuning blijft de directeur-bestuurder eindverantwoordelijk.
 

Wat doet de raad van toezicht?
 

De raad van toezicht is werkgever van het bestuur, geeft de directeur-bestuurders advies en houdt toezicht op de directeur-bestuurders. De raad van toezicht moet plannen zoals de missie, de strategie, het beleidsplan en begrotingen beoordelen en goedkeuren voordat ze worden vastgelegd of gepubliceerd. Daarnaast beoordeelt de raad van toezicht het bestuur, de organisatie en het jaarverslag. Ook benoemt en ontslaat de raad van toezicht bestuurders en de externe accountant.

De raad van toezicht bestaat uit minimaal drie leden. De leden zijn onafhankelijk. Dit betekent dat ze geen eigenbelang hebben bij wat de stichting doet, en onafhankelijk kunnen oordelen. De leden van de raad van toezicht hebben bestuurlijke vaardigheden hebben. Zo moeten ze bijvoorbeeld in staat zijn om jaarverslagen en begrotingen te beoordelen.

KOHA werkt aan een plan van aanpak voor het implementeren van de Code Diversiteit & Inclusie.

Overzicht Jaarverslagen
Financieel verslag 2017
Financieel verslag 2018
Financieel verslag 2019
Financieel verslag 2020

Financieel verslag 2021

bottom of page