Reglement Open Podium
Reglement van het Open Podium 2017

1. Inschrijving en deelname

1.1. De inschrijving aan het Open Podium van Klassiek op het Amstelveld staat open voor jonge musici (zowel instrumentalisten als vocalisten) tot en met achttien jaar die hun liefde voor klassieke muziek willen delen op een groot podium.

1.2. Jonge musici kunnen zich ook samen als ensemble opgeven.

1.3. De inschrijving sluit op maandag 7 augustus 2017 om 12.00.

1.4. Inschrijven gebeurt door middel van het inschrijvingsformulier dat te vinden is op http://www.klassiekophetamstelveld.nl/open-podium.

1.5. De inschrijving is geldig bij een compleet ingevuld inschrijvingsformulier met toestemming van de ouder/verzorger en een link naar een zelf opgenomen YouTube-filmpje. Na een succesvolle inschrijving wordt door Klassiek op het Amstelveld een bevestigingsmail gestuurd.

1.6. Het benodigde YouTube-filmpje bevat een uitvoering door de deelnemer van het stuk dat ook tijdens het Open Podium wordt uitgevoerd en mag maximaal vier minuten duren.

1.7. Aan deelname aan het Open Podium is geen inschrijfgeld verbonden.

2. Selectie

2.1. Uiterlijk maandag 14 augustus 2017 worden de deelnemers aan het Open Podium op de hoogte gebracht van de selectie.

2.2. In de selectie voor het Open Podium wordt er gelet op instrumentatie, repertoire, leeftijd en muzikaal niveau, om een zo leuk en afwisselend mogelijk programma samen te stellen. Als meerdere musici zich opgeven met hetzelfde stuk (bijvoorbeeld Beethoven’s Für Elise), dan zal er extra op instrumentatie, repertoire, leeftijd of muzikaal niveau gelet worden.

2.3. Het festival wil zoveel mogelijk jonge musici de kans geven om deel te nemen aan het Open Podium, dus de kans op selectie wordt vergroot als twee of meer jonge musici samen een ensemble vormen.

2.4. Jonge musici die nog niet eerder tijdens het Open Podium hebben opgetreden, krijgen voorrang.

3. Uitvoering

3.1. De uitvoeringstijd van elke deelnemer, ook van een ensemble, is maximaal vier minuten.

3.2. Op het podium is een vleugel aanwezig. Andere instrumenten dient de deelnemer zelf mee te nemen.

3.3. Alle deelnemers moeten zich op zaterdag 16 september 2017 om 9.30 melden bij de balie van het Open Podium. Wie zich niet op tijd meldt, kan niet deelnemen aan het Open Podium en wordt geschrapt van het programma.

3.4. Alle deelnemers moeten op zaterdag 16 september 2017 van 9.30 tot 13.30 beschikbaar zijn, om ingeroosterd te kunnen worden in het Open Podium.

3.5. Elke deelnemer krijgt ‘s ochtends te horen op welke tijd hij/zij zich moet melden in de tent naast het podium voor zijn of haar optreden. Wie zich niet op tijd in de tent naast het podium meldt, kan niet deelnemen aan het Open Podium en wordt geschrapt van het programma.

4. Algemeen

4.1. Alle informatie, in deze tekst opgenomen, dient te worden beschouwd als het reglement voor het Open Podium.

4.2. Voor vragen van praktische en organisatorische aard kan contact opgenomen worden met Klassiek op het Amstelveld via email: openpodium@klassiekophetamstelveld.nl

4.3. Alle informatie over het Open Podium en de inschrijvingsformulier zijn online te raadplegen via http://www.klassiekophetamstelveld.nl/open-podium.

4.4. Het Open Podium vindt plaats op zaterdag 16 september 2017 tussen 10.00 tot 13.30 uur op het Amstelveld en begint met een workshop podiumpresentatie voor alle deelnemers.

4.5. Het maken van beeld- en geluidsopnames tijdens het optreden is toegestaan.

4.6. Klassiek op het Amstelveld stelt zich niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel, materiële schade of diefstal, voortvloeiend uit deelname aan (of het bijwonen van) het Open Podium.

4.7. Alle deelnemers gaan bij inschrijving akkoord met het maken van beeld- en geluidopnames voor publicitair gebruik door Klassiek op het Amstelveld en werken hier desgewenst aan mee.