Project Description

Het Orkest van de Achttiende Eeuw werd in 1981 door Frans Brüggen opgericht. Het bestaat uit circa 55 leden met 20 verschillende nationaliteiten uit de gehele wereld. 

Vijfmaal per jaar komt het orkest bijeen voor internationale tournees. De musici,
individueel bekend als specialisten op het gebied van de achttiende- en vroeg negentiende-eeuwse muziek, spelen op authentieke instrumenten of kopieën. Het uitgebreide repertoire met werken van onder meer Purcell, Bach, Rameau, Haydn, Mozart, Beethoven, Schubert, Mendelssohn en Chopin werd aanvankelijk uitgebracht op CD door Philips Classics, nu op Glossa/The Grand Tour. Veel van deze opnamen kregen internationale prijzen.
 
In augustus 2014 moest het orkest afscheid nemen van Frans Brüggen. Door zijn overlijden
kwam aan de samenwerking met het orkest en zijn Founding Father een einde. De orkestleden hebben besloten om de traditie van vijf tournees per jaar te continueren
met gasten en gastdirigenten.
 
Tijdens Klassiek op het Amstelveld zal het orkest samen met solisten Lucie Horsch en Lidy Blijdorp een speciale hommage brengen aan Frans Brüggen, die zelf ook op het Amstelveld woonde.