Project Description

Emil Grubert (2001) begon al rond zijn zesde jaar met het bespelen van de viool. Hij is geboren in een familie van violisten, en zijn ouders zijn dan ook een belangrijk onderdeel geweest in zijn ontwikkeling. Emil is vioollessen gaan volgen bij Coosje Wijzenbeek en Hans Scheepers, bij wie hij een zeer leerzame periode heeft doorgemaakt. Vorig jaar is hij aangenomen bij de Sweelinck Academie van het Conservatorium van Amsterdam, waar hij studeert bij Maria Milstein.

Emil heeft een prijs gewonnen bij het Prinses Christina Concours en een eerste prijs bij het Internacional Cidade Do Fundáo in Portugal. Hij bespeelt nu een Johannes Theodorus Cuijpers-viool uit 1706. Emil Grubert zit op het Winford College Amsterdam.